logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
zaseg vozila

Zasegli so mi vozilo, kaj sedaj?

Slovenska policija je v letu 2021 zasegla kar 3340 vozil. Največ kot posledica neveljavnega vozniškega dovoljenja. V primeru, da ne opravite naložene obveznosti in pravočasno pridobite novo vozniško dovoljenje na upravni enoti, vas v primeru policijske kontrole lahko preseneti zaseg vozila. Predvsem morajo biti pozorni tisti, ki jim zdravnik medicine dela, prometa in športa odredi, da morajo v določenem času ponovno opraviti zdravniški pregled.

Kdaj mi policija lahko zaseže vozilo?

Razlogov za zaseg vozila je več. Kot rečeno je eno izmed najpogostejših vožnja z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Sicer lahko do zasega vozila pride, če je bil storilec v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za hujši prekršek. Med te prekrške sodi:

  • prekoračitev dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 kilometrov na uro,
  • prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 kilometrov na uro,
  • prekoračitev dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 kilometrov na uro,
  • na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 kilometrov na uro,
  • vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
  • odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja.

Zaseg vozila je prav tako možen, če vozimo vozilo kategorije za katero nimamo veljavnega vozniškega dovoljenja ali če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja. Pri tem pa pozor, saj lastništvo vozila ni pomembno. Ob ugotovitvi kršitve vam ga bodo odtujili, tudi če ni vaš.

Imate morda dilemo ali vprašanje, ki se tiče kazenskega prava? Še pravočasno ukrepajte in se posvetujte s Pravnikom na dlani, ki vas bo rešil skrbi.

Pokličite 01 280 8000, dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Kakšen postopek sledi?

Po tem ko policija zaseže vozilo vloži proti storilcu prekrška obdolžilni predlog pri pristojnem sodišču, kar sproži redni sodni postopek v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1). Zaseženo motorno vozilo policija odda v hrambo pooblaščenemu izvršitelju, registrske tablice pa preda upravni enoti, ki podatek o zasegu vozila vnese v evidenco registriranih vozil.

Storilcu prekrška bo policija očitala kršitev 56. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1), pri čemer se višina globe določi glede na okoliščine, kot so prepoved vožnje motornih vozil ali neopravljeno podaljšanje vozniškega dovoljenja itd. Na sodišču se običajno izvede zaslišanje storilca, kjer lahko ta ustno poda svoj zagovor. V postopku pred sodiščem se lahko zasliši tudi lastnika zaseženega vozila in morebitne priče, ki jih predlaga bodisi policija bodisi sam storilec. Če je storilec storil še kakšen drug prekršek, se lahko ta prekršek prav tako obravnava v sodnem postopku.

zaseg vozila

Sodnik lahko takoj po prejemu obdolžilnega predloga ali kadarkoli pred izdajo sodbe, ob upoštevanju okoliščin primera (npr. nekaznovanost obdolženca, enkratna narava prekrška itd.), sprejme odločitev glede zasega predmeta. To lahko stori na podlagi ugovora obdolženca, predloga lastnika predmeta ali po lastni presoji. Če sodnik ugotovi, da zaseg predmeta ni več nujno potreben, izda odredbo, s katero se predmet takoj vrne lastniku. V tem primeru ima sodišče možnost izvesti dodatne preiskave in pridobiti dodatne informacije.

Čas trajanja postopka je odvisen od sodelovanja samega obdolženca, njegove odzivnosti in pa izvedbe ostalih dokaznih predlogov.

Se lahko pritožim na zaseg vozila?

Ugovor za izročitev začasno zaseženega vozila je mogoče vložiti. Rok za vložitev je 8 dni (priporočljivo ga je vložiti takoj po prejemu odredbe o začasnem zasego vozila). Možnosti za uspeh so odvisne predvsem od kvalitetno napisanega ugovora, podprtega z dokazi. Na tem mestu se je smiselno posvetovati s pravnikom, ki ima vsa potreba znanja. Obrnite se na Pravnika na dlani in ne rešujte svojih pravnih problemov sami! Tistim, ki niso vešči prava, odsvetujemo urejanje postopka na lastno pest! Oškodovanec (lastnik) lahko vedno zahteva vrnitev začasno zaseženega vozila še pred končanjem postopka o prekršku oz. pred izdajo sodbe v imenu ljudstva.

Obrnite se torej na Pravnika na dlani – strokovni, izkušeni, profesionalni pravniki, ki vam bodo pomagali razrešiti vaše pravne težave.

Dosegljivi vsak delovnik med 8. in 20. uro na 01 280 8000.

Kakšni so stroški?

Kršitelj oz. obdolženec mora plačati vse stroške postopka – dnevnina, ki je odvisna od velikosti in teže vozila (se giblje med 2,00 in 5,00 EUR na dan), ter strošek odvoza vozila z vlečno službo ter sodno takso. Višina stroškov je odvisna od trajanja sodnega postopka in tudi tipa vozila (večje kot je vozilo višja je dnevnina).

Z ugotovitvijo, da zaseg vozila ni več potreben, sodišče izdana odredbo za vračilo vozila. Če vozila ni možno oziroma ni dopustno vrniti, sodišče izda odredbo za prodajo predmeta. Pooblaščeni izvršitelj tako vozilo proda, znesek od prodaje pa ostane državi.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!