logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
oddaja poslovnih prostorov

Kako se ureja oddaja poslovnih prostorov v najem?

Oddaja poslovnih prostorov je ključnega pomena za številne najemodajalce, ki želijo svojim najemnikom zagotoviti primeren prostor za njihovo poslovanje. V Sloveniji je oddaja poslovnih prostorov urejena z različnimi zakoni in predpisi, ki določajo pravice in obveznosti obeh strank. Pomembno je, da jih poznate tudi vi. Sicer pa predlagamo, da svoja vprašanja naslovite na pravnega strokovnjaka, ki vam bo pomagal pri urejevanju dokumentacije.

Ste v postopku oddaje poslovnih prostorov? Ne prepustite stvari naključju in se obrnite na pravnega strokovnjaka – Pravnik na dlani.

Pravna pomoč za podjetja je le en klic ali klik stran.

Oddaja poslovnih prostorov – zakonodaja

Oddaja poslovnih prostorov ne ureja več Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP), temveč Stanovanjski zakonik. Ta določa pravni okvir za razmerja med najemodajalci in najemniki. Ta zakon vključuje pomembne določbe, ki urejajo pravice in obveznosti obeh strank. Na primer, pogodba o oddaji mora biti sklenjena v pisni obliki, da je pravno veljavna. Poleg tega zakon predpisuje, da najemnik potrebuje vaše soglasje za izvedbo kakršnihkoli popravil v najetih prostorih, kar preprečuje morebitne spore glede povračila stroškov. Prav tako so natančno določeni pogoji za odpoved najema in pravice do izpraznitve poslovnih prostorov, kar varuje vaše interese kot najemodajalca.

Sklenitev pogodbe o oddaji/najemu poslovnih prostorov

Pri sklenitvi pogodbe o oddaji poslovnih prostorov je ključnega pomena vključiti vse bistvene elemente. Pogodba mora vsebovati natančno identifikacijo najemodajalca in najemnika ter podroben opis poslovnih prostorov, ki so predmet oddaje. Prav tako je potrebno jasno določiti višino najemnine, način in rok plačila ter morebitne dodatne stroške, trajanje najema in pogoje za njegovo podaljšanje.

Največ težav se pojavlja pri podrobni določitvi pravic in obveznosti obeh strank. Če si torej v času najema ne želite dvoumnosti, temu posvetite še posebno pozornost. Priporočamo, da pogodbo pregleda pravnik, ali pa pripravo dokumentov zaupate neposredno njemu, da zagotovite pravno varnost in jasnost pogodbenih določil.

Najemna pogodba se sklene za daljše obdobje, zato je nujno, da je pripravljena natančno. Dovolite, da jo pregleda izkušen pravnik, ki vam bo razjasnil, kakšne so vaše pravice in obveznosti in na kaj morat biti še posebej pozorni!

Oddaja poslovnih prostorov - pravice in obveznosti najemodajalca

Kot najemodajalec poslovnih prostorov ste zaščiteni pred neupravičeno odpovedjo najemne pogodbe s strani najemnika – najemnik lahko odpove pogodbo le iz razlogov, ki so določeni v zakonu ali sami pogodbi. Prav tako pa tudi vi, zato previdno.

Kako je s stroški in popravili? V primeru, da so potrebna večja popravila, ki niso posledica običajne rabe, ste dolžni zagotoviti njihovo izvedbo. Če popravila močno vplivajo na uporabo prostorov, ima najemnik sicer pravico zahtevati popravila ali celo odstopiti od pogodbe, če se zadeva ne reši. Prav tako imate pravico pričakovati, da najemnik prostore redno vzdržuje in jih obdrži v stanju, v kakršnem jih je prejel. Če najemnik zanemari vzdrževanje in zaradi tega nastane škoda, je odgovoren za njeno odpravo.

Neplačevanje najemnine? Lahko v tem primeru prekinete pogodbo?

Najemnina je eden ključnih elementov najemne pogodbe za poslovne prostore. Najemodajalec ima pravico do rednega prejemanja dogovorjene najemnine, ki je določena v pogodbi. Če najemnik ne plačuje najemnine v skladu s pogodbo, ima najemodajalec pravico do prekinitve pogodbe pod določenimi pogoji. Najemnika morate predhodno opozoriti in mu določiti nov rok plačila. V primeru neplačila sledi postopek o prekinitvi pogodbe. Za vse dodatne informacije pa predlagamo, da poiščete pravno pomoč- Pravniki namreč natančno vedo, pod katerimi pogoji, kako, kdaj in zakaj je to možno.

Pravni na dlani je pravna pomoč za podjetja, ki je cenovno dostopna in učinkovita. Naša področja dela so pravno svetovanje preko telefona, pregled pravne dokumentacije, priprava dokumentov. Pravnik vam bo podal pravno mnenje za vašo situacijo, ki vam bo bistveno pomagal pri razreševanju dilem.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!