Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
kršitev pogodbe o nerazkrivanju informacij in pomoč pravnik na dlani

Kršitev pogodbe o nerazkrivanju informacij s strani delavca

S sklenitvijo delovnega razmerja nastane med delavcem in delodajalcem odnos zaupnosti. Obe stranki med trajanjem delovnega razmerja prihajata do podatkov, ki so lahko tudi zaupne narave. Kot delodajalec je pomembno, da svoje poslovne skrivnosti zavarujete. Kaj pa lahko storite, če delavec izvede kršitev pogodbe o nerazkrivanju informacij? Kakšne so posledice?

Poslovna skrivnost

Poslovna skrivnost je definirana z Zakonom o poslovni skrivnosti (ZPosS), dodatno pa je podkrepljena tudi z vašimi internimi akri podjetja. Poslovna skrivnost:

  • gre za skrivnost, ki ni splošno znana ali enostavno dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  • ima tržno vrednost in
  • imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Zadnja lastnost je izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo (tudi delavci). Torej kot imetnik poslovne skrivnosti, morate sami ustrezno poskrbeti, da jo (jih) zaščitite. 

Zakon o poslovni skrivnosti je leta 2019 spremenil tudi sam Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1), po katerem sedaj velja, da za poslovno skrivnost veljajo vse informacije, ki jih predpisuje zakon. Poleg tega pa tudi, da je delavec odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj informacij.

Veste, kako sestaviti pogodbo o nerazkrivanju informacij in tako zavarovati poslovne skrivnosti? Naj vam celoten dokument pripravi izkušen Pravnik na dlani, tako boste lahko brez skrbi o njegovi pravilnosti.

Kršitev pogodbe o nerazkrivanju informacij – kaj narediti?

Ker s sklenitvijo delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem nastane zaupno razmerje, delodajalec od delavca povsem utemeljeno pričakuje, da ne bo razkrival podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost. Uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti sta protipravna, če jo uporabi ali razkrije oseba, ki izpolnjuje enega od teh pogojev:

  • poslovno skrivnost je pridobila protipravno;
  • krši sporazum o zaupnosti ali katerokoli drugo dolžnost molčečnosti v zvezi s poslovno skrivnostjo;
  • krši pogodbeno ali katerokoli drugo dolžnost omejitve uporabe poslovne skrivnosti;
  • je v času uporabe ali razkritja vedela ali bi v danih okoliščinah morala vedeti, da je bila poslovna skrivnost, ki jo je pridobila od druge osebe, uporabljena ali razkrita protipravno.

Kakšne so pravice imetnika poslovne skrivnosti in sankcije delavca?

Če pride do kršitev pogodbe o nerazkrivanju informacij s strani delavca, lahko sledijo sankcije. Pri kršitvi določb o varovanju poslovne skrivnosti lahko delavca doleti redna (krivdna) ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, izrek disciplinskih ukrepov ali pa celo povrnitev nastale škode. Ne glede na vašo odločite, vam polagamo na srce, da ukrepate glede na predhodni posvet z izkušenim pravnikom. Kot imetnik poslovne skrivnosti lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahtevate več različnih načinov odprave kršitve, a bodite pozorni kako se tega lotite.

Imetnik poslovne skrivnosti (torej vi) ima pravico do povrnitve škode po splošnih pravilih Obligacijskega zakonika (OZ). Kršilec je dolžan plačati imetniku poslovne skrivnosti odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode. Kadar pa tega zneska ni mogoče določiti, pa v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu nadomestilu za zakonito uporabo poslovne skrivnosti.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!