logo1
pravnik na dlani

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani 012808000
neizplačilo regresa

Neizplačilo regresa s strani delodajalca – kaj storiti?

Regres je pravica vseh zaposlenih delavcev, ki imajo pravico do letnega dopusta. O tem smo že pisali v članku »Regres 2023«, ki ga lahko preberete TUKAJ. Najnižji znesek določa Zakon o delavnih razmerjih (ZDR-1) in je enak višini minimalne plače v Republiki Sloveniji. Letos je minimalni znesek regresa 1.203,36 € in je višji kot vsa leta poprej. V primeru, da delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Regres je torej vsota, ki jo prejme delavec, a kaj, če se zgodi neizplačilo regresa?

IZPLAČILO REGRESA 2023

Večinoma so delavci letošnji regres že prejeli. Sicer pa bi moral biti izplačan najkasneje do 1. julija 2023 – tako v javnem kot zasebnem sektorju. Javni uslužbenci so ga prejeli skupaj z majsko plačo, v zasebnem sektorju pa se izplačilo razlikuje glede na vsako podjetje posebej.

Izplačevanje regresa je sicer nekaj, kar z vsakim letom vse več podjetij upošteva, a je to še vedno ena izmed najpogostejših kršitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Izjemoma je možno tudi kasnejše izplačilo, vendar le v primeru nelikvidnosti podjetja. To pomeni, da podjetje nima dovolj finančnih sredstev, da bi poplačalo svoje upnike. Hkrati mora to dopuščati tudi kolektivna pogodba. V tem primeru je rok kasnejšega izplačila 1. november 2023, primerno pa je, da delodajalec situacijo pravočasno objasni svojim delavcem.

neizplačilo regresa

Z neizplačilom regresa s strani delodajalca so kršene vaše delavske pravice! Ukrepajte še danes in se za nasvet, pomoč pri pripravi pritožbe ali vložitvi tožbe posvetujte s Pravnikom na dlani! Pokličite 01 280 8000 in najdite svojo pravico!

GLOBA ZA NEIZPLAČILO REGRESA

Delodajalcu, ki ne izplača regresa zaposlenemu, grozi kazenska globa v višini med 3000 in 20.000 evrov. Inšpektor za delo lahko namesto izreka denarne kazni delodajalca zgolj opozori, če ugotovi, da je storjeni prekršek neznatnega pomena in če ugotovi, da je opozorilo zadosten ukrep glede na pomembnost dejanja. Kljub temu sami inšpektorji niso pristojni za odreditev ali izterjavo izplačila regresa. Zaposlenemu, ki mu delodajalec ni izplačal regresa, ostane možnost vložitve tožbe na delovnem sodišču.

KAJ STORITI, ČE DELODAJALEC NI IZPLAČAL REGRESA?

Kot zapisano, lahko delodajalec ob izpolnjenih pogojih izplačilo regresa preloži. Delodajalec mora o tem obvestiti delavce. Če do tega ne pride, je najbolje, da se pozanimamo, zakaj izplačilo še ni bilo realizirano. V primeru, da se nam zdi, da nam delodajalec ne poda konkretnega odgovora se lahko odločimo za pisni poziv k odpravi nepravilnosti.

Če z delodajalcem ne pridete do dogovora, lahko v naslednjem koraku podate tožbo pred delovnim sodiščem. Če se tudi po sodbi delovnega sodišča neizplačilo regresa nadaljuje, lahko delavec poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo. Tak postopek izvedemo, v primeru da delavec nima plačilne liste, kjer je prikazan in obračunan regres, ki pa nato ni bil izplačan. V kolikor delavec ima plačilno listo s prikazom regresa, ki nato ni bil izplačan, lahko preskoči tožbo na delovnem sodišču in takoj poda predlog za sodno izterjavo.

 

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!