logo1

Potrebujete pravno pomoč?

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Za samo 29.90 €

Poišči svojo pravico!

Osebni stečaj: ODPUST OBVEZNOSTI, KI VAS REŠI DOLGOV

Pokliči: 01 280 8000

Za vas pripravimo vse kar potrebujete za Osebni stečak

Zakaj izbrati našo storitev?

osebni stečaj

Se vam dolgovi kopičijo, vi pa jih ne morete poravnati?

V labirintu sodobnih finančnih izzivov se osebni stečaj razkriva kot ultimativna pot do novega začetka.

Posamezniku, ki je ujet v zanke dolgov in finančnih obveznosti, ponuja upanje in rešitev.

KAJ JE OSEBNI STEČAJ?

Osebni stečaj v Republiki Sloveniji predstavlja pravni postopek, namenjen fizičnim osebam, ki se znajdejo v položaju, ko ne morejo več poravnati svojih dolgov. Uveden z namenom zagotavljanja druge priložnosti, ta sistem temelji na načelu poštene poravnave med dolžnikom in upniki, pri čemer se upošteva dolžnikova zmožnost plačila in interesi upnikov. Ta proces omogoča posameznikom, da pod določenimi pogoji dosežejo tudi odpust obveznosti, kar pomeni, da po končanem postopku niso več dolžni poravnati preostalih dolgov. Kljub temu, da prinaša možnost novega finančnega začetka, je osebni stečaj obsežen in kompleksen postopek, ki zahteva skrbno načrtovanje in razumevanje zakonodaje. Prav zato se je o možnosti in poteku osebnega stečaja potrebno posvetovati z izkušenim pravnikom, zato je tu za vas Pravnik na dlani.

Težek finančni položaj nam že tako predstavlja veliko skrbi. Ne mučite se še z goro informacij, katerem ni predite do dna. Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki vam bo svetoval in pomagal pri pripravi vseh dokumentacij in vas usmerjal v postopku.

Pokličite 01 280 8000, dosegljiv vsak delovnik med 8. in 20. uro.

POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA OSEBNI STEČAJ

Pogoj za osebni stečaj je, da ima fizična oseba stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Če ga nima, je dovolj, da ima v Republiki Sloveniji premoženje. Državljanstvo torej ni pogoj. Drugi in seveda očiten pogoj je, da je posameznik insolventen. V praksi mora oseba vsaj dva meseca zamujati s plačilom obveznosti, in sicer če je:

  • zaposlena: v znesku, ki presega trikratnik njegove plače,
  • brezposelna: v znesku, ki presega 1.000 EUR ali
  • vrednost njenega premoženja manjša od skupnega zneska vseh obveznosti do upnikov.

Ob brezposelnosti je obvezno, da se oseba aktivno ukvarja z iskanjem nove zaposlitve. Naslednji pogoj je tudi, da oseba, ki je v stečaju, v preteklih 10 letih ni smela biti deležna odpusta dolgov, prav tako ne sme biti kriva nepravilnega ravnanja s svojim premoženjem v obdobju zadnjih treh let.

Oseba v stečaju tudi ne sme biti pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, povezana s premoženjem ali gospodarskimi dejavnostmi, ki niso bila še izbrisana iz kazenske evidence.

KAKŠEN JE POSTOPEK ODDAJE VLOGE?

Najprej je potrebno na okrožno sodišče vložiti predlog o osebnem stečaju. To pomeni, da osebni stečaj predlaga dolžnik sam (v zadnjih treh letih je na tak način bilo začetih kar 90 % vseh primerov), lahko pa sicer začetek postopka sproži tudi upnik.

Predlog za začetek mora vsebovati:

  • podatke o vseh upnikih in dolgovih (in dokaze o dolgovih),
  • podatke za ugotavljanje dolžnikove insolventnosti (in dokaze),
  • poročilo o premoženjskem položaju dolžnika (popis premoženja, podatki o bančnih računih, podatki o mesečnih dohodkih …).

Pri pripravi predloga vam polagamo na srce, da se o njem posvetujete s pravnikom, ki pozna postopke in zahteve. Sledi le še overitev vašega podpisa pri notarju in prvi korak osebnega stečaja je zaključen.

Sodišče vam lahko daje le informacije o poteku postopka, ne sme pa vam dajati pravnih nasvetov. Če sami težko sestavite vlogo oziroma želite pravni nasvet ali pomoč pri poteku postopka, je dobro, da vam pomaga oseba s pravnim znanjem.

Pokličite Pravnika na dlani – 01 280 8000 in se rešite skrbi!

OSEBNI STEČAJ - POSTOPEK

Ko se vloži predlog za osebni stečaj, sodnik pregleda in potrdi vlogo ter imenuje stečajnega upravitelja. S tem začne teči rok za prijavo terjatev s strani upnikov. Hkrati po začetku stečajnega postopka umik predloga s strani dolžnika ni več možen. Na tej točki ima dolžnik možnost predlagati odpust obveznosti. To pomeni, da se dolžnik razbremeni dolgov, ki so nastali do začetka postopka osebnega stečaja. Pri tem mora podrobno opisati svoje okoliščine (zdravstveno stanje, družinske razmere …) in jih podkrepiti z dokazi. Sodišče na podlagi tega določi preizkusno dobo in začne postopek odpusta obveznosti, ki se vodi znotraj samega stečajnega postopka. 

Nadalje upravitelj opravi zaseg in prodajo dolžnikovega premoženja, s čimer se ustvari razdelitvena masa za poplačilo upnikov. Upravitelj pripravi načrt razdelitve te mase, na podlagi katerega sodišče izda sklep o razdelitvi. Če po plačilu vseh stroškov do upnikov pride do preostanka premoženja, se ta vrne dolžniku.

Po preteku preizkusne dobe, ki traja od 2 do 6 let, sodišče izda sklep o odpustu obveznosti. Upravitelj potrdi, da ni več premoženja za prodajo, in predlaga zaključek postopka, kar sodišče tudi uradno potrdi z izdajo sklepa o koncu osebnega stečaja.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!