logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
zaposlitev za nedoločen čas

Zaposlitev za nedoločen čas – ključ do stabilnosti in lojalnosti

Zaposlitev za nedoločen čas je ena najpogostejših in najbolj cenjenih oblik delovnega razmerja. Ta vrsta pogodbe zagotavlja dolgoročno stabilnost tako za delodajalca kot za delavca, saj omogoča neprekinjeno sodelovanje brez vnaprej določenega končnega datuma.

Pravnik na dlani je vaš učinkovit in zanesljiv pomočnik v delovnem pravu. Za vas uredi vse od pregleda do priprave pogodb o zaposlitvi.

V primeru, da pride do zapletov pa vam bo na podlagi zakonodaje pomagal razrešiti težave z delavci.

Kdaj je zaposlitev za nedoločen čas primerna?

Zaposlitev za nedoločen čas je primerna, kadar podjetje potrebuje stalno delovno silo za izvajanje ključnih in trajnih nalog. Ta vrsta zaposlitve omogoča gradnjo zanesljivega in izkušenega delovnega kolektiva. To je še posebej pomembno v panogah, kjer so specializirano znanje, izkušnje in stalnost zaposlenih ključnega pomena za uspešno poslovanje. Prav tako je primerna v primerih, ko je potrebno dolgo obdobje usposabljanja in uvajanja delavca, saj se tako zagotovi donosnost investicije v človeški kapital.

Kdaj zaposlitev za nedoločen čas ni primerna oziroma se ne more skleniti?

Zaposlitev za nedoločen čas ni primerna v primerih, ko so delovne potrebe podjetja sezonske, projektne ali začasne narave. V takšnih primerih je bolj smiselno uporabiti pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali druge fleksibilne oblike zaposlitve (podjemna pogodba). Prav tako se zaposlitev za nedoločen čas ne more skleniti v situacijah, ko zakonodaja prepoveduje ali omejuje tovrstno zaposlitev, na primer pri določenih programih aktivne politike zaposlovanja ali subvencioniranih zaposlitev, kjer so pogoji zaposlitve jasno določeni.

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas mora vsebovati jasno opredeljene pogoje dela, ki so ključni za zagotavljanje pravic in obveznosti tako delodajalca kot delavca. Vsebovati mora tako obvezne elemente (naziv delovnega mesta, opis delovnih nalog, datum nastopa dela, delovni čas, višina osnovne plače, določila o dopustu …) kot tudi dodatna določila. Te se nanašajo na konkurenčno klavzulo, varovanje poslovnih skrivnosti in druge specifične pogoje, pomembne za delovno razmerje. Jasno in natančno določena vsebina pogodbe pomaga preprečevati nesporazume in spore ter zagotavlja transparentno in pravično delovno razmerje.

Ste v dilemi pri pripravi pogodbe o zaposlitvi? Pokličite pravnega strokovnjaka in se posvetujte, saj pogodba o zaposlitvi ne določa le pravice in dolžnosti delavca, temveč tudi vas kot delodajalca.

Pravice in dolžnosti delodajalca

Delodajalec ima v okviru pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas določene pravice in dolžnosti. Med pravice delodajalca spada pravica do organizacije dela in nadzora nad njegovim izvajanjem, kar vključuje določanje delovnih nalog, delovnega časa in delovnega okolja. Delodajalec ima pravico zahtevati od delavca izpolnjevanje delovnih obveznosti v skladu s pogodbo in zakonodajo.

Med dolžnosti delodajalca v prvi vrsti spada zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev. Hkrati tudi redno in pravočasno izplačevanje plače, spoštovanje delavčevih pravic do dopusta, bolniške odsotnosti. Ne smemo pozabiti na zagotavljanje enake obravnave ne glede na spol, raso, vero ali druge osebne okoliščine. Delodajalec je dolžan delavca obveščati o pomembnih spremembah, ki vplivajo na delovno razmerje, ter mu omogočiti dostop do izobraževanja in usposabljanja, potrebnega za opravljanje dela.

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!