logo1

Pravna rešitev v 15 min za samo 29.90 €

ali

V samo 15 minutah rešimo 90% vseh težav!

Poišči svojo pravico!

Pravnik na dlani
odpoved delavca na bolniški in pravnik na dlani

Odpoved delavca na bolniški – je sploh mogoča?

Se je že zgodilo, da je delavec vztrajno podaljševal bolniško odsotnost in je to postalo finančno breme za vaše podjetje? Takšne situacije so lahko zelo obremenjujoče za delodajalce, saj poleg izgube produktivnosti prinašajo tudi dodatne stroške in težave pri organizaciji dela. Odpoved delavca na bolniški je občutljiva in pravno zahtevna tema. Slovenska zakonodaja določa stroge pogoje in zaščitne ukrepe, ki jih morajo delodajalci upoštevati, da bi se izognili pravnim posledicam.

Imate zapleten primer delavca, ki bi ga radi odpustili? Ne veste kako postopati? Posvetujte se s Pravnikom na dlani, ki pozna delovno pravo in vam bo znal svetovati. Zagotovite si hiter in učinkovit pravni nasvet še danes!

Pravne omejitve in vaše možnosti

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa izrecno, da je odpoved delavca na bolniški prepovedana. Vendar pa zakon določa stroge pogoje, pod katerimi je odpoved mogoča, in zagotavlja pravice delavcem, ki so odsotni zaradi bolezni. Torej pazite, saj bolniška odsotnost ne sme biti razlog za odpoved – obstajati morajo zakoniti in objektivni razlogi, kot so poslovni razlog (zmanjšan obseg dela – tehnološki višek, finančne težave) ali krivdni razlog (kršitve delovnih obveznosti s strani delavca – izredna odpoved). Če delavec zaradi dolgotrajne bolezni ali poškodbe postane trajno nesposoben za opravljanje svojega dela, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, vendar mora pred tem preveriti možnosti prerazporeditve delavca na drugo delovno mesto.

Odpoved delavca na bolniški – odpovedni rok in dopust?

Ko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki je na bolniški, veljajo določena pravila glede odpovednega roka in dopusta. Če je delavec na bolniški in je odpuščen iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, začne odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi in teče nemoteno v času trajanja bolniške odsotnosti. V kolikor je delavec še vedno bolniško odsoten v času, ko mu poteče odpovedni rok, se delovno razmerje preneha, ko se delavec vrne na delo. Vendar najkasneje s potekom šestih mesecev. Torej, delovno razmerje se zaključi, četudi je delavec 6 mesecev po izteku odpovednega roka še vedno v polni bolniški. Če je delavec v bolniškem staležu med odpovednim rokom, ob njegovem izteku pa ne več, to nima nobenega vpliva na datum prenehanja zaposlitve.

Glede dopusta je vsaka okoliščina posebna, v zakonu pa je navedeno tako. Če ste bolniško odsotni že dalj časa, se letni dopust lahko izrabi, ko vam bolniški stalež preneha. Biti bolniško odsoten in hkrati na dopustu namreč ni mogoče. V primeru prekinitve delovnega razmerja (zaradi upokojitve, prekinitve pogodbe zaradi odpovedi itd.) pa se neizrabljen letni dopust spremeni v denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust in se ta izplača pri zadnji plači.

Kako pa je z odpovednim rokom pri vašem delavcu? Je primer bolj kompleksen in ne veste, kako postopati?

Za vas lahko vse potrebno uredi Pravnik na dlani. Rezervirajte si svoj termin na spletni strani, ali pokličite 01 280 8000.

Postopek odpovedi: pravilniki in zahteve

Delodajalec ima tri načine pošiljanja oz. obveščanja o prekinitvi delavnega razmerja. ZDR-1 določa, da se lahko vroča osebno na sedežu delodajalca ali se pošlje priporočeno s povratnico. Kot tretja možnost je določena objava odpovedi na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Ker je delavec v tem času odsoten in ni na delovnem mestu je zato najprimerneje, da se vroči priporočeno s povratnico.

Odpoved delavca na bolniški: pasti in priporočila

Pri odpovedi delavcu na bolniški se delodajalci srečujejo z več pastmi, ki jih je treba skrbno upoštevati. Ena takih je na primer diskriminacija, če pride do odpovedi, ki temelji izključno na bolniški odsotnosti. Delodajalci morajo zagotoviti, da odpoved ni posledica diskriminatornih razlogov.

Torej pazljivo, morda še najbolje, da se posvetujete s pravnim strokovnjakom, ki vas bo usmeril k pravno-formalno pravilnim odločitvam. Ne pozabite na dokazno breme utemeljenih razlogov. Lahko si namreč mislite, da bo delavec najprej pomislil, da je razlog odpovedi njegova bolniška in ne npr. pomanjšan obseg dela, zato bo hotel, da mu vse dokažete. Saj si ne želite dodatnih težav ali morda celo prijave, kajne?

Prišel si do konca. Za več pokliči Pravnik na dlani 01 280 8000

No post here!